Rod Tropheus

 
     Forma Black Pectoral je v rámci druhu Altolamprologus calvus nejvíce černá. Jak již napovídá  její název, hruď, ale hlavně prsní ploutve jsou černé, což je hlavní odlišovací znak od ostatních forem. Způsobem chovu a odchovu se však od nich nijak podstatně neliší.
     A. calvus, který je klasický dravec, je ryba velmi klidná čekající až se případná kořist dostane do jejího dosahu, aby potom mocným nasátím široce otevírané tlamky mohla svoji kořist uchvátit a pozřít. Nenechme se však mýlit vzezřením „váhavého střelce“. Před pár lety jsem v třísetlitrové nádrži choval 6 kusů A. calvus a z nedostatku místa jsem u nich nechal dorůstat asi
     15 kusů Cyprichromis leptosoma „Kitumba“. Leptosomy si s calvusy nekonkurovaly ani potravně ani prostorově, neboť každý druh obývá jinou vrstvu vody. Než jsem stihnul leptosomy přemístit, tak dospěly a začaly se třít. Jedno, mnou pozorované tření, probíhalo téměř pod hladinou ve volné vodě, jak je u leptosom obvyklé. Samec A. calvus hlídkoval poblíž ulity, v které byla vytřená samice. Vzdálenost mezi ním a třoucími se leptosomami byla cca 60 cm a výškově asi 40 cm. Při vypuštění jikry samice leptosomy couvne a chytí jikru do tlamky, což trvá velmi krátkou dobu. Za tuto dobu stačil samec A. calvus doslova vystřelit a vypuštěnou jikru pozřít. Ze sedmi vypuštěných jiker stačil takto „ukrást“ čtyři a vždy se vrátil na svou výchozí pozici poblíž ulity, takže při každém jeho výpadu byla vzdálenost ke kořisti stejná. Bylo to poměrně překvapivé, protože jsem si až do této doby myslel, že takováto vzdálenost je daleko za hranicí jeho akčního rádiu.