Rod Tropheus

     Rod Paracyprichromis se svými dvěma druhy se vyskytuje ve všech oblastech jezera. Jikry, na rozdíl od rodu Cyprichromis jsou oplozovány ještě ve vodě před jejich uložením do hrdelního vaku samičky. Oba druhy jsou planktonožravé a i v akvarijních podmínkách lépe prospívají při pravidelném podávání nejlépe živých buchanek. V dospělosti dorůstají do 10 cm délky.

 


Paracyprichromis brieni Kitumba - Velifer 
 
P. brieni – má několik geografických forem. Jeho zástupci obývají oblasti volné vody navazující většinou na svislé skalní bloky v hloubkách 10 – 25 m.
P. brieni z oblasti výskytu v okolí Kitumby jsou známy pod obchodním pojmenováním „Velifer“. Samičky této formy mají na rozdíl od nebarevných samiček rodu Paracyprichromis i Cyprichromis kontrastně zbarvenou hřbetní ploutev, která je na bázi a na okraji lemována černě a mezi těmito lemy září bíle.

 

              

 

 Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon
 
P. nigripinnis – obchodní a již dávno vžitý název „Blue Neon“ vznikl na základě svítivě modrých podélných pruhů na červeném podkladu těla. „Blue Neoni“ sestupují do větších hloubek než P. brieni, až kolem 40 m a samečci obývají jeskyně, kde dokáží stát pod jejich stropem břichem nahoru poměrně dlouhou dobu. Svá teritoria si dosti vehementně obhajují.
V akvarijních chovech se dnes již poměrně běžně objevuje také albinotická forma. Podmínky k chovu potřebuje stejné jako forma červená, jen je trochu citlivější jako všichni albíni.

              


Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon albino