Rod Tropheus

 
     Rod Petrochromis obývá mělký skalnatý biotop a je v jezeře velmi hojný. Jeho četnost již není tak velká v nádržích akvaristů, protože tyto ryby nepatří k jednoduchým chovancům. Některé druhy dorůstají větších rozměrů a ani jejich vnitrodruhová agresivita není zanedbatelným faktorem.
   Úspěšných odchovů Petrochromis trewavasae jsem dosáhl pouze při počtu okolo 30 jedinců v chovné skupině a v nádržích 700 – 800 litrů při délce nádrže 180 cm a více.
    Další faktor, který u těchto ryb, zdá se, hraje roli, je potravní specializace. Tyto algofágní druhy mají dobře přizpůsobeny široké rty s velkým počtem úzkých zubů k seškrabávání nárůstu řas na kamenech. I když jsem se snažil vždy zachovat převahu rostlinné potravní složky a přitom krmit pestře, četnost odchovů u odchytových ryb postupem času mírně klesala, což ve mně vyvolává dojem, že ryby žijí z podstaty a některé látky získané ještě za pobytu v přírodě postupně z jejich těla mizí, což se postupně projevuje i na odchovech. Toto ovšem není doménou jen rodu Petrochromis, poměrně markantně se to projevuje u tribu Eretmodini.