Rod Eretmoideus

     Tribus  Eretmodini se skládá ze čtyř druhů. Jeho zástupci se vyskytují geograficky ve všech částech jezera, pouze však ve vrchních mělkých vrstvách skalního litorálu a přechodové zóny do 3 – 4 m hloubky. Ryby jsou v přírodě převážně algofágní, s přijímanými řasami se však do jejich žaludku dostává i potrava masitá v podobě různých zástupců bentosu – zvířeny dna. V zajetí jsou omnivorní a stále při chuti. Pozor na překrmení.
     Všichni zástupci čeledi jsou ne přísně pároví tlamovci, kteří si předávají snůšku kolem 10. –12. dne po vytření. Začíná nosit samice a předává samci. Ne vždy je výměna již vylíhnutých embryí provedena. Pokud je nádrž např. přerybněna a samice neuzná prostředí dostatečně bezpečné pro předávku snůšky, donosí larvy sama.
     Ryby jsou vnitrodruhově velice hašteřivé, v omezeném prostoru dochází i k zabití slabších jedinců v hierarchii skupiny. Ideální je chovat je párově s jinými druhy tanganických cichlid nebo ve skupině ve velkých nádržích. Všichni zástupci tribu dorůstají 8-9 cm, jsou tedy poměrně malí a dají se v akvarijních podmínkách chovat v rámci velikosti prakticky se všemi obyvateli daného biotopu.
     Z hlediska etologických projevů jsou jedni z nejzajímavějších chovanců mezi tanganickými cichlidami. V jezeře jsou poměrně běžní, ale jejich odchov úplně jednoduchý není.

Eretmodus cyanostictus Kasanga

     


Eretmodus cyanostictus Kigoma

           


Eretmodus cyanostictus Moba

     


Spathodus erythrodon

              


Spathodus marlieri

          


Tanganicodus irsacae