Rod Tropheus

 

 

   O rodu Tropheus bylo publikováno již mnoho informací, zajímavostí a zkušeností jak ichtyologů, tak chovatelů, takže jen krátce.

   Rod Tropheus je rozšířen po celém jezeře v počtu několika druhů a desítek barevných forem. Všichni zástupci se živí nárůstem řas na kamenech, s nimiž dostanou do žaludku i malou část masité potravy v podobě drobných bezobratlých živočichů a větší část, v řádu asi 30%, balastních látek a to hlavně písku. Jejich trávicí trakt s dlouhým střevem je uzpůsoben ke zpracovávání takovéto poměrně chudé potravy, takže v akvarijních podmínkách podávání převážně kvalitní potravy  o vysoké nutriční hodnotě může našim chovancům uškodit nehledě k tomu, že ryby (a to převážně odchytové) dokáží rychle ztloustnout, což má negativní dopad na jejich rozmnožování.

   Samci v přírodě obhajují teritorium  takové velikosti, kterou jim v akvarijních podmínkách ve většině případů nemůžeme poskytnout, proto se tato situace se řeší chovem skupiny v počtu min. 20 – 30 kusů, aby agresivita dominantního samce byla roztříštěna a on se nemohl soustředit pouze na jednu rybu, kterou by v kratším či delším časovém horizontu zabil.

 


Tropheus moorii Kalambo OB

 

 

Tropheus spec. aff. Red – Chipimbi albino

 

 

 

Tropheus moorii Red Bishop

 

 

 


Tropheus brichardi Kipili albino

 

 

 


Tropheus spec. aff. Black - Golden Kiriza

 

         

 


 

Tropheus moorii Ilangi yellow - Nkamba Bay

 

             

 


Tropheus moorii Nkonde yellow - Linangu

 

       

 


Tropheus moorii Kapampa

 

 

 


Tropheus moorii Red Rainbow - Kasanga

 

             

 


Tropheus moorii Murago

 

     

 

 


Tropheus spec. aff. Black - Ikola

 

         

 


Tropheus spec. aff. Red - Chimba

 

      Tropheus spec. aff. Red - Chimba    Tropheus spec. aff. Red - Chimba

 


Tropheus spec. aff. Black - Bulu Point